Jak poznat kontrakce od poslíčků

Je důležité být schopen rozlišit mezi kontrakcemi a poslíčky během těhotenství, zejména pokud se blíží termín porodu. Toto rozlišení může být pro budoucí maminky klíčové, aby mohly poskytnout správnou reakci a vyhledat potřebnou péči. Kontrakce a poslíčci mají odlišné příznaky a charakteristiky, které mohou pomoci identifikovat, co se děje. Zde jsou některé způsoby, jak je rozeznat:

Jak poznat kontrakce

Kontrakce jsou svalové stahy dělohy, které připravují tělo na porod. Jsou pravidelné a postupně se zvyšují jak intenzitou, tak frekvencí. Zde jsou některé klíčové rysy kontrakcí:

 • Pravidelnost: Kontrakce mají tendenci být pravidelné, přicházející v určitých intervalech.
 • Intenzita: Postupně se zvyšují v intenzitě a mohou být doprovázeny bolestí.
 • Délka: Trvají asi 30-70 sekund.
 • Vliv na dýchání: Může být obtížné dýchat během kontrakce.
 • Mohou být doprovázeny dalšími příznaky, jako je tlak v pánevní oblasti nebo bolest v dolní části zad.

Jak poznat poslíčky

Na rozdíl od kontrakcí jsou poslíčci nepravidelné a obvykle méně bolestivé. Mohou být vnímány jako tělo cvičící a připravující se na porod. Zde jsou některé charakteristiky poslíčků:

 • Nepravidelnost: Poslíčci nemají stanovený interval a mohou přicházet a odcházet nepravidelně.
 • Mírná bolest: Poslíčky jsou obvykle méně bolestivé než kontrakce.
 • Neovlivňují dýchání: Během poslíčků je obvykle snazší dýchat.
 • Často se vyskytují v první fázi těhotenství a mohou se zvyšovat s postupujícím termínem porodu.

Jak rozlišit mezi nimi

Je důležité sledovat pravidelnost a intenzitu stahů, stejně jako jejich vliv na vaše tělo. Pokud si nejste jisti, zaznamenejte čas a délku stahů a sledujte jejich pravidelnost. Pokud se stahy stávají pravidelnými a intenzivnějšími, pravděpodobně se jedná o kontrakce a je čas kontaktovat svého lékaře nebo porodní asistentku.

Porovnání kontrakcí a poslíčků může být klíčové pro přípravu na příchod nového člena rodiny. Sledujte své tělo a buďte připraveni reagovat na jakékoli změny, které mohou naznačovat blížící se porod.

Možné komplikace při porodu

Přestože většina porodů probíhá bez komplikací, je důležité být informovaný o možných komplikacích, které by mohly nastat během porodu. Zde jsou některé z možných komplikací:

Komplikace Popis
Porodní komplikace Mohou zahrnovat předčasný porod, potíže s placentou nebo nesprávnou polohu plodu.
Poranění Poranění perinea nebo císařský řez jsou možné v průběhu porodu, zejména pokud dojde k potížím.
Poruchy dýchání u novorozence Novorozenci mohou mít potíže s dýcháním po porodu, což může vyžadovat lékařskou intervenci.

Co dělat v případě komplikací?

Pokud se vyskytnou jakékoli komplikace během porodu, je důležité zůstat klidný a naslouchat doporučením lékařského personálu. Mějte důvěru ve svůj tým odborníků a dodržujte jejich pokyny. Informovanost o možných komplikacích vám může pomoci lépe se připravit na možné scénáře a vést k bezpečnějšímu porodu.

Nejčastěji kladené otázky

 • Jaké jsou možnosti zmírnění bolesti během porodu?
 • Je epidurální analgezie vhodná pro každou ženu?
 • Jak dlouho trvá obvyklý porod?
 • Jaká je role partnera během porodu?
 • Jaké jsou výhody a nevýhody různých porodních pozic?

Viz také:

Photo of author

Michael

Napsat komentář